Даниил Хармс „Интересно, че безсмъртието“

by Владимир Сабоурин

Интересно, че безсмъртието винаги е свързано със смъртта.