Даниил Хармс „20 март (1938)“

by Владимир Сабоурин

Приближих се гол до прозореца. В сградата отсреща явно някой се е възмутил, мисля, че е морячката. В стаята ми нахълтаха милиционер, портиерът и още някой. Заявиха, че вече от три години възмущавам живеещите в сградата отсреща. Дръпнах пердетата.

Реклама