Даниил Хармс „– Да – казал Козлов, потръсквайки с крак“

by Владимир Сабоурин

– Да – казал Козлов, потръсквайки с крак – тя много се уплашила. Има си хас! Но си дала сметка, че в никакъв случай не бива да бяга. Това все пак си дала сметка. Но тогава хулиганите пристъпили по-близо и почнали да й свирят оглушително в ухото. Те смятали да я оглушат, свирейки с уста. Но от това нищо не се получило, т.к. точно това ухо било глухо. Тогава един от хулиганите я франсал с пръчка по крака. Но от това също нищо не се получило, тъй като точно този крак още преди пет години й бил ампутиран и заменен с протеза. Хулиганите дори застинали на място от удивление като видели, че тя спокойно си продължила нататък.
– Хитро! – рекъл Течорин. – Великолепно! Какво, ей богу, би се случило, ако хулиганите я бяха доближили от другата страна? Извадила е късмет.
– Да – казал Козлов – но обикновено не й върви. Преди две седмици я изнасилили, а миналото лято просто ей така от палавост я нашибали с конски камшик. Горката Елисавета Платоновна даже е свикнала с подобни истории.
– Горкичката – рекъл Течорин. – Не бих имал нищо против да се видя с нея.

Реклама