Даниил Хармс „Не знам защо всички мислят“

by Владимир Сабоурин

Не знам защо всички мислят, че съм гений; според мен, не съм гений. Вчера им викам: Чакайте, чакайте! Какъв гений съм аз? А те ми викат: Такъв! А аз им викам: Е, какъв такъв? А те не казват какъв, а само викат, че съм гений и туй то. Но според мен, аз все пак не съм гений.

Където и да се весна, веднага всички почват да си шушукат и ме сочат с пръст. „Е, какво е това сега наистина!“ – викам аз. А те и дума не ми дават да кажа, току-виж ме хванали и понесли на ръце.

Реклама