Даниил Хармс „История на един пердах“

by Владимир СабоуринАлексей Алексеевич притиснал под себе си Андрей Карлович и, като му смачкал физионимята, го пуснал.

Андрей Карлович, пребледнял от бяс, се хвърлил върху Алексей Алексеевич и му фраснал един в зъбите.

Алексей Алексеевич, който не очаквал такова бързо нападение, се проснал на пода, а Андрей Карлович седнал върху него, извадил от устата ченето си и така обработил с него Алексей Алексеевич, че Алексей Алексеевич се надигнал от пода с напълно осакатено лице и разкъсана ноздра. Държейки се с ръце за лицето, Алексей Алексеевич избягал.

А Андрей Карлович избърсал ченето си, поставил го в устата си, пощракал със зъби и като се убедил, че ченето се наместило, се огледал наоколо и, не виждайки Алексей Алексеевич, тръгнал да го търси.

Реклама