Даниил Хармс „Изпадащи бабички“

by Владимир Сабоурин

Една бабичка поради прекалено любопитство изпадна от прозореца, падна и се потроши.
От прозореца се подаде друга бабичка и почна да гледа надолу към потрошената, но поради прекалено любопитство също изпадна от прозореца, падна и се потроши.
После от прозореца изпадна трета бабичка, после четвърта, после пета.
Когато изпадна шестата бабичка, ми омръзна да ги гледам и отидох на Малцевския пазар, където на един сляп, казват, му подарили плетен шал.

Реклама