Даниил Хармс „За това как се разсипал един човек“

by Владимир Сабоурин– Казват, че всички хубави жени са с дебели задници. Ех, обичам цицорести жени, харесва ми как миришат – като казал това, той почнал да пораства и, стигайки до тавана, се разсипал на хиляди малки топчета.
Дошъл портиерът Пантелей, събрал тези топчета на лопатка, с която обикновено събирал конските фъшкии, и отнесъл тези топчета някъде в задния двор.
А слънцето продължавало да свети като по-рано и пищните дами продължавали като по-рано възхитително да миришат.

Реклама