Даниил Хармс „Вторниците над паважа“

by Владимир Сабоурин

Вторниците над паважа
Въздушен балон летеше празен.
Той тихо рееше се в’въздуха;
А в него някой пушеше лула,
Съзерцаваше площадите, градините,
Спокойно съзерцаваше си до сряда,
А в сряда лампата изгася
И казва: Е, градът е жив.

Реклама