Даниил Хармс „Басня“

by Владимир СабоуринЕдин нисък на ръст човек казал: „Съгласен съм на всичко само и само да съм мъничко по-висок“.
Едва казал това и гледа – пред него стои вълчебница.
– Какво искаш? – казала вълчебницата.
А ниският на ръст човек стоял и от страх не можел да каже нищо.
– Е?! – казала вълчебницата.
А ниският на ръст човек стоял и мълчал. Вълчебницата изчезнала.
Тогава ниският на ръст човек почнал да плаче и да си гризе ноктите. Първо си изгризал всички нокти на ръцете, а после на краката.
––––-
Читателю, замисли се над тази басня и ще ти стане тъпо.

Реклама