Даниил Хармс „Славата на радостта дошла в дома ми“

by Владимир Сабоурин

Славата на радостта дошла в дома ми.
Слава на идващата вкъщи радост
когато най-малко я очакваш.
Всичко е внезапно докато не дойде внезапната радост.
Тогава внезапното става дългоочаквано
а името на Господа мой звучи като ликуване.