Даниил Хармс „О. Л. С.“

by Владимир СабоуринГората върхове люлее.
Ходят с кани хората.
Ловят от въздуха водата.
Водата гъне се в морето.
Но огънят не се огъва никога.
Обича въздушната свобода.