Даниил Хармс „Когато с ум и безпрестрастност“

by Владимир Сабоурин

Когато с ум и безпрестрастност
в дома отшелнически мой
с ръце налудни аз
муха улавям за крилото
никой мен да разбере не може.
Прости природа моята постъпка
прости невинното желание
прости незнанието мое.

Реклама