Даниил Хармс „Като в гората бях разбрах“

by Владимир Сабоурин

Като в гората бях разбрах
на колело подобна е водата
Та чуйте значи: веднъж,
загивах аз съвсем от жажда
коремът да се издуе от вода мечтаеше.
Аз се изправих.
краката повече не се мотаеха.
аз седнах
и светлина изливаше се през прозорците
аз легнах
и няма мисъл повече

Реклама