Даниил Хармс „И гръмна хорът и отекна баса“

by Владимир Сабоурин

И гръмна хорът и отекна баса
Бог гледаше отгоре от иконите в анфас
в молитвите се заблудихме
превърнахме се в младенци
на нашите ръце на нашите крака
мъкнеха се размислите слаби
нашите било и нашите могло
в крепки камъни се сплетоха в едно
ние живеем и преживяме
треви направени от Бога
ние ще умрем и заедно тримата
пред Бога ще излезем от дъбравата
не с тръба, а с теб
ще седнем в скута на Бога
ще пеем и гледаме
как небесните елени
срещу врага
засилват се
устремявайки рога
тигрици и ехидни
на всеки цвят седят невидими.

Реклама