Даниил Хармс „Ребека, Валентина и Тамара“

by Владимир Сабоурин

„Ребека, Валентина и Тамара
Едно две три четири пет шест седем
Съвсем съвсем три грации съвсем

Прекрасни и лениви
Едно две три четири пет шест седем
Съвсем съвсем три грации съвсем

Дебелаче, Тапичка и Чироз
Едно две три четири пет шест седем
Съвсем съвсем три грации съвсем!

Ах, ако се прегърнат, то биха били
Едно две три четири пет шест седем
Съвсем съвсем три грации съвсем

Дори обаче да не се прегърнат, дори така
Едно две три четири пет шест седем
Съвсем съвсем три грации съвсем“.

Реклама