Даниил Хармс „Веднъж така се случи, че господин Кондратиев“

by Владимир Сабоурин

Веднъж така се случи, че господин Кондратиев
оказа се в американски гардероб, където
се наложи да прекара цели четри дни.
На петия родата цяла
Едва стояла на краката си.
Но тъкмо в този промеждутък: ба-ба-бах!
Свалили гардероба по стълбите и стълбището чак до земята
и го откарали веднага на параход в Америка.
Ще кажете злодейство? Съгласен.
Но помнете: човекът влюбен винаги опасен е.

Реклама