Даниил Хармс „Как Володя бързо летеше надолу по склона“

by Владимир Сабоурин

На шейничката Володя
Бързо надолу по склона летеше.

На един ловец Володя
С пълен ход налетя.

Ето ги ловец
И Володя
На шейничката седят,
Бързо надолу летят.
Бързо надолу летели –
На кученце налетели.

Ето ги кученце,
И ловец,
И Володя
На шейничката седят,
Бързо надолу летят.
Бързо надолу летели –
На лисичка налетели.

Ето ги лисичка,
И кученце,
И ловец,
И Володя
На шейничката седят,
Бързо надолу летят.
Бързо надолу летели –
И на заек налетели.

Ето ги заек,
И лисичка,
И кученце,
И ловец,
И Володя
На шейничката седят,
Бързо надолу летят.
Бързо надолу летели –
На мечока налетели!

И оттогава Вова
Не се спуска с шейничка по склона.

Реклама