Даниил Хармс „Заспи и в миг с душа въздушна“

by Владимир Сабоурин

Заспи и в миг с душа въздушна
В безгрижните градини влез.
И тялото ще спи кат прах бездушен,
Рекичка дреме на гърдите.
И сън с лениви пръсти
Докосва твоите ресници.
И аз с хартиени листа
Не шумоля със страниците си.

Реклама