Даниил Хармс „Ден“

by Владимир Сабоурин

И рибки се мяркат в прохладна река,
И къщичка малка стои в далечина,
И куче лае по стадо крави,
И по склона надолу с каручка препуска Петров,
И мъничък извива се на къщичката флаг,
И зрее на ниви питателен злак,
И прах се сребрее на всяко листо,
И свистят мухи навсякъде наоколо,
И на слънце момичета се греят, лежат си,
И над цветя в градината пчели жужат си,
И гъски се гмуркат в сенчести езерца,
И денят се изнизва в обичайни дела.

Реклама