Даниил Хармс „Господи, нахрани ме с тялото Твое“

by Владимир Сабоурин

Господи, нахрани ме с тялото Твое
За да се пробуди в мене жаждата по движението Твое.
Господи, напои ме с кръвта Твоя
За да възкръсне в мене силата на стихосложението Мое.

Реклама