В името на Отца и Сина и Светаго Духа

by Владимир Сабоурин

В името на Отца и Сина и Светаго Духа
вчера седях до прозореца надал навън ухо
земята говореше на дървото: расти
дървото бавно растеше – но все пак забележимо за окото
ту стоеше голо ту криеше ствола си в зелена ваза
на слънце разчитайки значката на своята радост
от време на време планетите мърдаха между звездите
а дървото се гънеше махайки с птичи гнезда
седем дъги се възнасяха над дървото
аз виждах дъските на ангелските очи
те гледаха отгоре нас
четейки на годините добрите числа

Реклама