Даниил Хармс „Ще те погубят теб мечтанията“

by Владимир Сабоурин

Ще те погубят теб мечтанията.
Интригата, потърсена в суровия живот
Ще изчезне яко дим. Същевременно
Посланик не ще споходи теб от небесата.
Увехнат ще желания и страсти,
За миг ш’се мерне младостта на мисли ярки…
Остави това! Остави, приятелю, мечтанията,
Освободи ума си от смъртта.

Реклама