Даниил Хармс „Елисавета си играеше с огъня“

by Владимир Сабоурин

Елисавета си играеше с огъня
Елисавета си играеше с огъня
пускаше огън по гърба
пускаше огън по гърба
Пьотър Палич се озърташе с възхищение наоколо
Пьотър Палич се озърташе с възхищение наоколо
и дишаше тежко
и дишаше тежко
и се държеше с ръка за сърцето.

Реклама