Даниил Хармс „Господи, пробуди в душата ми пламъка Твой“

by Владимир Сабоурин

Господи, пробуди в душата ми пламъка Твой.
Освети ме Господи със слънцето Твое.
Златист пясък пръсни пред краката ми,
за да вървя по чист път към Дома Твой.
Награди ме Господи със словото Твое,
за да гърми то, възнасяйки хвала на Чертога Твой.
Обърни Господи коловоза на живота мой,
за да потегли локомотива на могъществото мое.
Отпусни Господи спирачката на вдъхновението мое.
Успокой ме Господи
и напои сърцето мое с извора на дивните думи
Твои.

Реклама