Даниил Хармс „Веднъж Петров в гората отишъл“

by Владимир Сабоурин

Веднъж Петров в гората отишъл,
Отишъл и изведнъж изчезнал в нищото.
„Ама че работа – Бергсон си рекъл –
Сън ли е това? Май не е“.
Поогледал се и що да види: ров,
А в рова седи Петров.
Заврял се в рова и Бергсон,
Заврял се и изведнъж изчезнал.
В почуда изпада Петров:
„Май се разболявам, що ли?
Видях си очите си: Бергсон изчезна.
Сън ли е това? Май не е“.

Реклама