Орфей открива за себе си новата социална поезия

by Владимир Сабоурин

Надушили кръв
Сенките се скупчват

Но къде е жертвеното животно
Аз не съм

Няма по-хубава поезия
От всекидневния труд