Доскоро

by Владимир Сабоурин

Доскоро не живеех на улица маяковски
Нищо против владимир владимирович

Доскоро поназнайвах немски
Нищо против социализма в една отделно взета страна

Доскоро бях даниил хармс
Нищо против родната психиатрия

Реклама