Майката на Бодлер

by Владимир СабоуринМайка ми седи на верандата
Това е единствената запазена снимка
Снимана е отдалече вижда се
Цялата къща с комините и парадното стълбище
Изглежда като миниатюрна черна фигурка
Пред къща играчка с бялата точка
На сплетените й ръце по средата
Мен ме отнася някакъв вихър
Веещ откъм океана чертите
На лицето й вече не се виждат
Според спомени на съвременници
Много е приличала на мен

Реклама