Гостоприемникът

by Владимир Сабоурин

Аз съм твоята околна среда
Дом и храна
Ти живееш
И умираш с мен

Не искам любов
Просто признай

Че аз съм твоята околна среда
Дом и храна
И не ускорявай
Смъртта ми.

Реклама