Възхвала на лудостта

by Владимир Сабоурин

Знам че няма да оцелея
Ако изцяло се оставя на това
Нужна е калибровка баланс
Между тази сила
И целта безкрайно далече

Благодаря на онези които ми напомнят
За силата на лудостта
С несекваща спам лавина
Сизифов сипей винаги с относно
За да съм информиран и тормозен
Без да е необходимо да отварям писмата

Благодаря на политкомисарите
На всички идеи непеота фондации
Демонстриращи колко е важно
Да бъдеш сериозен ведър и делови
В амока на доброто виждам

Какъв трябва да бъда
За да успея да напиша
Едно стихотворение
И да защитя в сестрите и братята
Чистата лудост на поезията

Знам че няма да оцелея
Ако изцяло заприличам на вас
Но благодаря все пак
За урока

Реклама