Две дъщери

by Владимир Сабоурин

Мисля за двете си дъщери
Не бях добър съпруг не съм добър баща
Затова двете ми дъщери са
Единственото ми и последно упование
Те няма да са като мен защото са жени
Те ще бъдат по-добри от мен
Защото ги обичам с цялото си сърце
Изпълнено с гняв разрушение свобода страх
Цялата ми сакатост пред женствеността на света
Те ще я превъзмогнат ще я изкупят
Те ще бъдат по-смели от мен
Защото всяка смела жена е по-смела
От всеки смел мъж може би
Ще бъда смел в тяхно лице
Горко на този който няма дъщери
Трябва да му се прости
Той не знае какво прави
Мисля за двете си дъщери
Не бях добър съпруг не съм добър баща
Затова двете ми дъщери са
Единственото ми и последно упование

Реклама