Трудното правило за пълния и краткия член, спазено в избелял графит

by Владимир СабоуринДолу капитала
Да живее трудът

(На стената на магазия
На гара искър вляво
От кафе джорджия)