Щастието на поета

by Владимир Сабоурин



Поета е като всяка кучка
Иска да бъде харесван

При най-добрите основанието
На това харесване е

Пълна загадка