Аз, Били Холидей

by Владимир Сабоурин

 

Агентът който ме задържа
Беше чернокож политически коректно
Дори бяхме приятели той оцени
Че не станах негова информантка
Нормалната практика при наркоманите
Знам че имам профил на проституиращ
Парцал но не не сте познали не пеех
Един от мъжете ми беше ухо донасяше
За мен на бюрото за да се отърве
От мен черното ченге оцени
Че не пеех за колегите знам че се
Сдобих с досие във фбр веднага
След първото изпълнение на стрейндж фрут
Почукаха уж е телеграма казах им
Да я бутнат под вратата настояха
Отворих им черньото беше видимо смутен
Помоли ме да не усложнявам нещата
Казах че няма нужда от полицайка
За претърсването съблякох се дибидюс
После се изпиках на отворена врата
Дойде им в повече понечиха да притворят
Но аз отново я бутнах знам че имам профил
На проституиращ парцал но не не сте
Познали аз били холидей пея
В тъмния лес

 

 

 

 

 

Реклама