Поетика в орехова черупка

by Владимир СабоуринНеясното в поезията
Нека винаги е

Пределно ясно:
Смъртта.