Това е като да

by Владимир Сабоурин

 

Това е като да поддържаш
Двайсеичетиричаса потока на тока

Това е като да отговаряш
Да тече студената и топлата вода

Това е като да пускаш
И спираш парното когато трябва

Това е като да отваряш
Баничарницата преди първите работници от чистотата

Това е като да гарантираш
Връзката на сбогуващия се преди да скочи от близнаците

Това е като да не заслужаваш
Специално внимание

 

 

 

 

 

Реклама