Странен плод

by Владимир Сабоурин


На южни дървета виси странен плод
Кръв по листата кръв по корените
Черни тела се люшкат под южния вятър
Странен плод виси от чинарите

Идилична сцена от юга изискан
Изцъклени очи провиснал език
На магнолии сладък свеж аромат
Изведнъж на изгоряла плът смрадта

Това е плод гарваните да го кълват
Вятър да го суши да го бере дъждът
Под слънцето да се разлага
Това е странен горчив урожай

ABEL MEEROPOL a.k.a. LEWIS ALLAN в изпълнение на БИЛИ ХОЛИДЕЙ, превод ВЛАДИМИР САБОУРИН (Vladimir Sabourín)

Billie Holiday – Strange fruit

 

 

 

 

 

Реклама