Завръщане в поправителния дом

by Владимир Сабоурин

 

Годината е хилядадеветстотинипедесета
Златното време на америка и нейните автомобили които
Можете да видите до денднешен като подвижни паметници
На културата в хавана на клана фидел задвижвани от мотори
На зилове аз съм на трийсеипет с ослепителночервено
Червило палтото от норки се плъзга от раменете ми дошла
В поправителния дом хауз ъф гууд шепърд стопанисван
От монахините на ордена литъл систърс ъф дъ пуур тук
Попаднах за първи път на девет за неходене на училище после
На единайсе след като навръх коледа ме изнасили съсед сега съм
Тук за копие от кръщелното свидетелство необходимо
За издаване на паспорт за пътуване за европа молят ме
Да изпея нещо пред момичетата аз били холидей
Пея в тъмния лес за да покажа че не плача
Аз бях едно от тях

 

 

 

 

 

Реклама