Грижата на бащата на две красиви дъщери

by Владимир Сабоурин

 

Като баща на две красиви дъщери
Знам едно

Да се страхувам за красотата им
Повече от тези които ги харесват

Отколкото от нехаресващите ги
На тях

Трябва да съм благодарен.