Джим Морисън и дъщеря ми

by Владимир СабоуринЧувам спокойния
Безсмъртен глас на джим

Той се моли

Дъщеря ми има
Кървав сопол