Смъртта на младенеца

by Владимир Сабоурин

 

Исус пострада за нас
Още в майчината утроба

Разпнат нероден живот
Абортиран заради нашите грехове

Светлината на света
Не видя светлината

Исус пострада за нас
Преди да има още пол

Синът человечески
Дъщерята на неродения давид

Месията дойде
В долен облик неудостоен

Да се роди.

 

 

 

 

 

Реклама