Поезията убива

by Владимир Сабоурин

 

Поезията убива
Аз съм убиец

Прости ми
Ще платя кръвнина

Поезията даде
Поезията взе

Аз съм убиец
Поезията убива

Ще платя кръвнина.