Наказателен паркинг

by Владимир Сабоурин

 

Оживен трафик
Влизащи и излизащи паяци
Разтоварване завъртане
На жертвите във въздуха
Като пристанищен кран
Нахъсано напускане на паркинга
За нов лов
В путкопотока на живота

 

 

 

 

 

Реклама