Месията няма валиден акт за раждане и смърт

by Владимир Сабоурин

 

Месията няма валиден акт за раждане и смърт
Незаконороден и възкръснал някъде
В далечните провинции на империята

Месията няма валиден акт за раждане и смърт
Идещ от самата граница ернесто гевара роден между
Пампасите и джунглата невъзкръснал в боливия

Месията няма валиден акт за раждане и смърт
В престъпна схема за аборти без издаване
На епикриза и касов бон

 

 

 

 

 

Реклама