Поезията се прави от жената. Нефеминистки манифест

by Владимир Сабоурин

 

1. Поезията се прави от жената
Която решава какво да има в стихотворението

2. Поезията е женски занаят
Жената решава какво да има в стихотворението

3. Чувствителността на поета е женска чувствителност
Жената решава какво да има в стихотворението

4. Поезията е тъкане и разтъкаване
Жената решава какво да има в стихотворението

5. Поезията е десетилетно очакване
Жената решава какво да има в стихотворението

6. Поезията е болка за понасяне
Жената решава какво да има в стихотворението

7. Поезията е чист труд чисто раждане
Жената решава какво да има в стихотворението

8. Поезията е жена жената е поезия
Жената решава какво да има в стихотворението

И

9. Жената що движи нашто слънце и звездите
Решава какво да има в стихотворението.

 

 

 

 

 

Реклама