Успешна седмица

by Владимир СабоуринВ 5 без 10 сутринта
При обратен завой зверски
Удари бордюр не изпсува

Благодари за точните пари
Без бакшиш пожела

Успешна седмица