Толкова милостив

by Владимир Сабоурин

 

Кръстчето ти е разгащено
Завивам го разплаквам се притиснал
Слепоочие във възглавницата

Как може да си толкова могъщ
И толкова милостив

 

 

 

 

 

Реклама