Поезия и стина (По Гьоте)

by Владимир Сабоурин

 

Всъщност

Най-хубавите свирки

Си ги правила ти