Слез до дъното

by Владимир СабоуринНа септична яма
Бъди от кастата
На недосегаемите и

На дъното
На септичната яма
Разплачи се

Въздигни де профундис
Благодарствена молитва към бога
На справедливостта

И чистотата

 

 

 

 

 

Реклама