Насред огромния растежим диван

by Владимир Сабоурин

 

Затваряш очи
И казваш спя и в тъмното
Имам кошмар може ли

Вече да дойда при теб
Сега наистина спиш насред
Огромния растежим диван

Насред склада на хола насред тъмнината
Нищото смъртта насред всичко
Което не е спасение

Толкова малка неустрашима
В ужаса на теб се крепи всичко

 

 

 

 

 

Реклама